Sağlık Profesyonellerini Covid-19 Olgularında Rahatlatan Teknoloji

Sağlık Profesyonellerini Covid-19 Olgularında Rahatlatan Teknoloji

Corona Virüs ile enfekte olmuş birçok hastanın yattığı karantina servisleri için umut ışığı olabilecek yeni bir teknoloji geliştirildi. Özellikle Hemşire ve Doktor personelinin Covid-19 nedeniyle enfekte olan hastalar ile fazla temasını azaltacak, az temasa rağmen daha fazla kontrole imkan verebilecek, bununla da ciddi şekilde koruyucu malzeme israfının önüne geçebilecek bir sistem hazırlanmıştır. Sistem sadece hastane koşullarında kalmayıp, hasta eve taburcu olduktan sonra da işleyebilmektedir.

Tele-Tıp özellikle son yıllarda oldukça hızlı gelişmeye başlamış bir alandır. Teknolojideki faydalı ilerlemeleri insan sağlığı için hayata sokmalıyız. Bunu yaparken de çalışma sahasından alınacak bilgi ve tecrübeler, geri dönüşler oldukça önemlidir. Zira teknolojiyi hayata sokarken, günlük pratik tıbbi hayatta veya hastane işleyişinde de rahat kullanılması ve işe yaraması gerekmektedir, yoksa kısa zamanda çöpe atılır, yeni teknolojiler yerini alır. Kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren sistemler üzerinde durulması gerekmektedir, günümüz hastane yatırımcıları ve işletmeleri artık hep bu yönde kararlar alırlar.

Covid-19 tüm Dünya'yı sarsarak etki alanını genişletmektedir. Ülkemizde de ciddi oranda Sağlık Çalışanlarımıza iş düşmektedir. Tüm şaşkınlık devam ederken, tedavi edici grup olan Sağlık Profesyonelleri'nin bu tehditin altında çalışırken, hastaneler görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışırken, kendi personellerini nasıl koruyacaklarını düşünmektedirler.

Dakik Uzaktan Hasta Takip Sistemleri, sadece Evde Bakım - Evde Sağlık için değil, oldukça bulaşıcı enfeksiyon olgularında, Sağlık Profesyonelleri'nin enfekte hastalar ile kontaminasyonunu azaltacak konseptlere sahiptir. Sağlık Profesyonellerini (Hemşire, Doktor ve Yardımcı Personel) korumak, Hastanelerin en önemli görevdir. Zira vardiyalı sistemde belli bir çarkın, sağlıklı personel tarafından sürekli döndürülmesi gerekmektedir. Ayrıca Sağlık Personellerine Karantina Servisinde çalışmada kolaylıklar sağlanmalıdır ki, motive bir personel grubu, hastaları da motive edebilsin.

Bu durumda Karantina Servisinde (Yoğun Bakım harici), yatan hastaların refakatçilerinin de yanında olamayacakları göz önünde tutularak, mümkün olduğunca şu konulara dikkat etmek gerekmektedir :

1) Mümkün olduğu müddetçe Hasta odalarına giriş çıkışlar minimize edilmelidir

2) Yapılacak kontroller, vital parametre kontrolleri efektif olmalı ve yeterince sık olmalıdır

3) Hemşire personelinin, iş yükünün yanında hastası ile konuşup, dertleşmesi ve psikolojik olarak rahatlatması olabilecek en ideal durumdur

4) Hastanın da meşguliyetini artırmak, onu hatta tedaiye yardımcı olmasını sağlamak, eşlik ettirmek

Health Monitor Dakik isimli cihazda 6 vital parametre tek bir cihazda toplanmıştır. Böylelikle karantina servislerinde kullanılması gereken ve "kontamine" edilen cihaz sayısı 6'dan 1'e düşürülmektedir. Tek bir cihaz ile Tansiyon, Nabız, Kan Şekeri, Saturasyon, Ateş, EKG ölçülebildiği gibi, ölçülen veriler anında bluetooth ve WiFi teknolojisi ile hasta odası dışına aktarılabilmektedir. Cihaz her hasta tarafından oldukça rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Böylelikle ölçülen veriler dışarıya aktarıldığı gibi, Sağlık Personeli'nin çalıştığı hasta odasında daha az enfeksiyona maruz kalabilecek bir yerden takip edilebilir. Dakik Yazılım Sistemi ile bu takibe başka Doktor veya Hemşire'ler de eklenebilir (Örneğin : Nöbetçi olmayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı veya Hastane'nin Enfeksiyon Hemşiresi vb.). Tüm değerler grafiksel olarak görselli bir biçimde analiz için saklı tutulur. Dakik Yazılım Sistemi içerisinde Anamnez, Epikriz, Doktor Raporları, DICOM verileri (CT, Akciğer Filmi vb.) de tutulduğu için dışarıdan takip, Doktor veya Sağlık Personeli tarafından mobil cihazlara dek indirgenmiş şekildedir.

Tüm Bunların yanında ilaç order sistemi, ilaç hatırlatma modülü, hastalığı ile ilgili yönlendirme modülleri sayesinde, hastalar taburcu olduktan sonra dahi cihaz ile birlikte evden takip edilebilirler. Takip eden Doktor veya Hemşiresi değişmeden "Evde Karantina" Sistemine geçerler.

Video Konferans sistemi ile de görüntülü olarak hasta ile vizitler yapılarak, hastanın bir taraftan psikolojisinin güçlenmesi sağlanırken, diğer taraftan da genel durumu hakkında bilgi sahibi olunur. Böylelikle herhangi bir özel telefon numarası devreye girmeden, Hasta - Hemşire -Doktor ve Konsültan Doktorlar aralarında güvenli bir şekilde iletişim kurarlar.

Lütfen Corona Virüs ile tedavide Dakik Hasta Takip Sistemleri üzerinden korunma olanaklarını videomuzdan izleyiniz.