Vital Parametre Ölçüm

Vital Parametre Ölçüm

Dakik© Yazılım sistemi ile birlikte hastalara veya kullanıcılara verilen Health Monitor Dakik©, Holter System Dakik©, INR Cihazı vb tüm tıbbi cihazlar ile yapılan ölçümler anlık hastanın cep telefonuna ve Tele Tıp Ekibine (Doktor, Hemşire, Sağlık Personeli) iletilir. Tüm değerler grafiksel olarak değerlendirilebilir ve uygulanan tedavini optimizasyonunda kullanılır. Patolojik değerler ayrıca bir uyarı (notification) gönderilir.

TR icerik