Vital Parametre Ölçüm

Vital Parametre Ölçüm

Giyilebilir Tıbbi Cihazların Sisteme Entegrasyonu

banner

Dakik© Yazılım sistemi ile birlikte hastalara veya kullanıcılara verilen Health Monitor Dakik©, Holter System Dakik©, Glunovo Dakik©, INR Cihazı vb tüm giyilebilir bluetooth tıbbi cihazlar ile yapılan ölçümler anlık hastanın cep telefonuna ve aynı anda Tele Tıp Ekibine (Doktor, Hemşire, Sağlık Personeli) iletilir. Tüm değerler grafiksel olarak değerlendirilebilir ve uygulanan tedavini optimizasyonunda kullanılır. Patolojik değerler ayrıca bir uyarı (notification) gönderilir.


  • Profesyonel Uzaktan Hasta Takip için Profesyonel ve Doğru Ölçümlere İhtiyaç Vardır
  • Hastaların Evde Uzaktan Ölçümleri Sıklıkla Yapıldığında ve Elde Edilen Veriler Sağlık Profesyonellerine Anlık İletildiğinde Birçok "Kötüye Gidiş" Durumunu Erken Tespit Etmek Mümkün Hale Gelir
  • Tüm Tedavi Planların Düzenlenmesi, Tedavinin Bütüncül Olması ve Akışı hatta İyi Sonuç Alabilme Bu Verilere Bağlıdır
Vital Parametre Ölçümü ; Vazgeçilmez Modülümüz

Bir hastayı uzaktan değerlendirmek, onu olası komplikasyonlardan korumak oldukça zordur. Sağlık Profesyonelleri için Vital Parametre Ölçümleri takip için büyük değer taşır. Tansiyon, Nabız, EKG, Şeker Ölçümü, Saturasyon, Ateş anlık sisteme düşer. Bu değerler sistem tarafından toplanır, analiz yapılır. Hem Grafiksel olarak, hem de bir liste halinde Sağlık Profesyonelleri tarafından görülmesi sağlanır. Patolojik Panik değerler ayrıca iletilir.

Panik Değer Bildirimi

Cihazlardan gelen veriler hastaya özgü bir şekilde sınırlandırılabilir. Sınır üstü ve altı değerler Sağlık Profesyonellerine anında bildirilir.

Tedavi Optimizasyonu

Başlanılan tedaviler etkisini görme, yan etkisini tespit etme süreçleri hep uzun dönem takipte görülür. Bu da Ölçümler sayesinde olur.

Raporlama / İstatistik

Cihazlardan gelen veriler bir analize sokulur. Hastaların aldığı tedaviler ve günlük yaşantılarındaki alışkanlıklar harmanlanarak, yaşam koşullarını iyileştirmek için raporlar oluşturulur.

Risk Analizi

Uzun dönem ve sıklıkla alınan veriler sayesinde, hastaya özgü bir risk analizi gerçekleştirilir. Örneğin her 3 dk ve 1 ay boyunca ölçülen şeker değeri ile o hastanın nelere dikkat etmesi gerektiği ortaya çıkar