Tıbbi Belgeler DICOM

Tıbbi Belgeler DICOM

Uzaktan Hasta Takipte birçok hasta aynı anda takip edilirken, ilgili raporların, Epikrizlerin, DICOM Verilerinin görüntülenmesi profesyonel takibin gerekliliğidir.

Hastaya ait tüm raporlar (Epkriz, Ameliyat raporu vb.), DICOM verileri (Anjiyo, BT, MR vb.) bu modül altında tutulur. Böylelikle birçok hastayı takip eden Tele Tıp Ekibi, her bir hastanın ayrıntılarını gözden kaçırmaz. Tıbbi Belgeler Modülü hastalar için de oldukça pratiktir, elektronik veya kağıt tüm belgeler tek bir ortamda toplanmış olur, gerektiği takdirde başka Doktorlar tedaviye eklendiğinde belge paylaşımı da kolaylaşır.


  • Tüm Hasta Raporları kronolojik bir sıralama ile eklenebilir
  • DICOM Verileri (Koroner Anjiyo, BT, MR, Akciğer Filmi) görüntüleri sistemde takip süresince saklı kalır
  • Hasta veya Doktor bu verileri bir başka Sağlık Profesyoneli ile paylaşabilir