İlaç Ölçüm Hatırlatma

İlaç Ölçüm Hatırlatma

Doktor veya Sağlık Profesyonellerinin uzaktan verdikleri orderlar, tavsiyeler ; elektronik ilaç çizelgesindeki ilaçlar, ölçümler, diyet programları, egzersizler sisteme hatırlatma olarak düşer.

banner

Birçok ilacın günlük dozları ve alınma saati oldukça önemlidir. Hastaların ve kronik rahatsızlığı olanların ilaçlarını en verimli bir şekilde kullanmaları için Dakik© Sistemi içerisinde “İlaç Hatırlatma” modülü bulunmaktadır. Buna rağmen unutulma atlama olmaması için ilacın alınıp alınmadığı hastanın kendi Doktor’u ile paylaşıldığı gibi, 1. Derece yakınına da bilgi verilir (opsiyonel).

Sadece hastanın ilaçları değil, yapacağı ölçümler, diyet yapanlarda alması/yapması gerekenler, muayene veya kontrol tarihleri gibi birçok olgu hatırlatma modülü sayesinde hastaya, Doktor’a, tedavide yer alan diğer personele, 1. Derece yakınlarına (opsiyonel) bildirilir. Uygulanan tedavide aksaklık yaşanmaması sağlanır. BROŞÜR İÇİN TIKLAYINIZ


  • İlaç Hatırlatma Sistemi ile Hastalr Tedavi Sonrası Evlerine Gittiklerinde Cep Telefonundan İlaç Saatinde Hatırlatma Gelir
  • Bu Hatırlatma Sayesinde Hastalar İlaçlarını Zamanında Alırlar. "Alındı" Butonuna Tıkladıklarında Takip Eden Doktoru veya Hemşiresi de İlacın Hasta Tarafından Alındığını Görür
  • Bu Sistem Sadece İlaçlar için değil Aynı Zamanda Ölçümler için veya diğer Önemli Durumlar için de geçerlidir. Örneğin : Diyet ile alınması gerekenler, veya Egzersizler vb.
İlaç / Ölçüm Hatırlatma Özellikleri

Uzaktan Hastaların İlaçlarını alıp-almadıklarının takibi yanı sıra Sağlık Profesyonelleri uzaktan ilaç, ölçüm veya diyet orderlarını buradan girebilirler, değiştirebilirler. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Sistemine Entegrasyon sağlanmış olup, hem içerik olarak, hem de piyasa ismi olarak ilaçlar order edilebilmektedir. Dozlar günlük, haftalık, aylık verilebilmekte, en kompleks doz düzenlemeleri dahi sisteme girilebilmektedir. Uzaktan Takip Paketi sonlandığında, bu takip de biter.

Hatırlatma Yöntemi

Doktor tarafından düzenlenen ilaç/ölçüm planını sistem hastalara zamanında mesaj olarak iletir. Doktor veya Hasta Yakını İlacın alınıp alınmadığı görmektedir. Uzun süre aksamalarda yapay zeka telefon ile arayıp sorar.

Doktor/Hemşire Takibi

Hastaların taburculuk sonrası evde iken tedavilerinin düzgün yapılıp, yapılmadığının kontrolü çok önemlidir. Sağlık Profesyonelleri bu duruma göre ilaç değişimi veya tamamen tedavi planında değişiklik yapabilirler.

Tedaviyi Disipline Koymak

İlaç, Ölçüm, Diyet veya Egzersizlerin uygulanmaması, atlanması, aksatılması gibi durumlarda, yapay zeka tarafından bir "Dijital Call Center" kurgusu ile hastalar aranmakta ve tedavi planı hatırlatılmaktadır.

İlaç Yönetim Sistemi

Sağlık Profesyonelleri Dakik içerisindeki İlaç Yönetim Sisteminden diledikleri ilacı order edebilirler. Order mekanizması en kompleks ilaç alımlarını dahi düzenleyebilir. Order tamamlanınca hatırlatma istemi otomatik olarak devreye girer.

Uzaktan Takipte En Önemli Hizmet

İlaç, Ölçüm, Diyet veya Egzersiz Hatırlatma, Uzaktan Hasta Takip Sisteminde en önemli modüllerden biridir. Hastalar sürekli bir Sağlık Profesyoneli tarafından takip edildiklerini hissettiklerinde kendilerini güvende hissederler. Birçok ilacın yan etkisi zamanında tespit edilir, değişimi veya iptali sağlanabilir.

Sizi takip eden Doktorunuz ile birlikte tedavi ve ilaç planı hazırlanır. Taburcu olmadan önce veya Poliklinik ortamında her iki taraf bu plana onay verdikten sonra sisteme Sağlık Profesyonelleri tarafından girişleri sağlanır. Sonraki değişiklikler de yine Sağlık Profesyonelleri tarafından yapılır.

Dakik Sistemi üzerinden ilacın ismine tıkladığınızda ilgili ilaç hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada sadece yan etkileri değil uzun dönem sonuçları hakkında da bilgiler mevcuttur (Video, Görsel, Text içerikler).

Doz ayarlaması veya ilacın iptali sadece Sağlık Profesyonelleri yetkisi altındadır. Hasta kullanımda bu opsiyon yoktur.

Dakik Sisteminde Sağlık Profesyonelleri ile birlikte ilaç takibi mümkündür. Şayet Takip Paketinizi uzatırsanız, Doktor veya Hemşire ile birlikte ilaç takibi mümkün olur.