Paket Sistemi

Paket Sistemi

Uzaktan Hasta Takip belirli paket süreleri ile gerçekleşmektedir.

Cihazlı veya Cihazsız Takip Paketleri